Profil spoločnosti

Dopravná špedičná spoločnosť KCS s.r.o vychádza maximálne v ústrety všetkým požiadavkám svojich zákazníkov v oblasti dopravy a logistiky.

Všetky vozidlá máme vybavené profesionálnym navigačným systémom GPS. Vďaka tomu sú naši vodiči schopní nájsť požadované miesto nakládky a vykládky omnoho rýchlejšie než predtým. Šetria tým nielen pohonné hmoty, pneumatiky, ale i drahocenný čas našich zákazníkov.

Ďalšou výhodou je satelitný monitorovací systém GPS. Vďaka tomuto zariadeniu máme neustály prehľad nad vozovým parkom v rámci celej Európy. Kedykoľvek sme schopní poskytnúť našim zákazníkom informácie, kde sa ich náklad práve nachádza bez toho, aby sme čakali na odpoveď vodiča.

Zaisťujeme celovozové prepravy paletového tovaru nielen medzi členskými štátmi EÚ, ale aj medzi štátmi EÚ východnej a juhovýchodnej Európy.

Našim klientom zaisťujeme všetky služby spojené so skladovaním. Samozrejmosťou je splnenie náročných logistických požiadaviek.